Astăzi este 26 Mar 2023, 06:47

Statutul Asociatiei CLUBRV-RO

Moderator: Moderatori

Blocat
Avatar utilizator
Ciprian Rosca
Membru CD
Mesaje: 2030
Membru din: 26 Oct 2013, 19:41
Oras: Barlad
Data nasterii: 16 Ian 1969
Localitate: Barlad
Contact:

Statutul Asociatiei CLUBRV-RO

Mesaj de Ciprian Rosca » 26 Iun 2019, 11:55

STATUTUL ASOCIATIEI “CLUBRV-RO”

Membrii fondatori:

01. CURELEA Constantin-Petre
02. DOBROVĂŢ Dragoş-Iulian
03. MOCANU Ştefan-Valentin
04. RUSU Mihail
05. IONESCU Mircea-Eugen
06. PÎRÎU Nicolae
07. IONESCU George
08. DUMITRESCU Florin-Cătălin
09. ILIESCU Dan
10. BOGDAN Marius
11. HRIŢULEAC Maricel
12. PĂTRAŞCU Sorin
13. NEFERU Cornel

Asociatia stimuleaza si promoveaza turismul de agrement cu rulota si autorulota, are ca scop promovarea potentialului turistic de agrement, cresterea fluxului turistic, ridicarea standardelor oferite de operatorii acestui gen de turism (campinguri), precum si asigurarea unei interactiuni armonioase intre sectorul turistic si factorii de ordin social si de mediu.

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

ART. 1 Denumirea Asociatiei este: ASOCIATIA “CLUBRV-RO”.
ART. 2 Sediul Asociatiei este situat in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr.101, Bl.1, Sc.2, Ap.53, Sect.5, si el va putea fi schimbat, in conditiile legii, prin decizia Consiliului Director.
Asociatia va putea infiinta filiale in tara si in strainatate, cu respectarea legilor in vigoare si a Statutului propriu.
ART. 3 Durata Asociatiei este nedeterminata si incepe cu data inscrierii sale ca persoana juridica.
ART. 4 Patrimoniul initial al Asociatiei este in valoare de 500 lei si reprezinta contributia in numerar a membrilor fondatori.
ART. 5 Asociatia este organizata si functioneaza ca persoana juridica, fara scop lucrativ, neguvernamentala si apolitica, a carei aspiratie fundamentala este initierea si sprijinirea activitatilor in domeniul turismului cu rulota, autorulota, in unitati de cazare specifice sau in afara acestora cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
ART. 6 Asociatia stimuleaza si promoveaza turismul de agrement cu rulota, autorulota in Romania si in strainatate, in acest sens asociatia propune mobilizarea membrilor societatii civile pentru promovarea acestui gen de turism cu scopul de a reechilibra evolutia relatiilor interumane si de socializare.
Asociatia are ca scop promovarea potentialului turistic de agrement din Romania, cresterea fluxului turistic, ridicarea standardelor oferite de operatorii acestui gen de turism (campinguri), precum si asigurarea unei interactiuni armonioase intre sectorul turistic si factorii de ordin social si de mediu.
Asociatia CLUBRV-RO este deschisa tuturor celor care doresc sa isi petreaca timpul liber practicand turismul de agrement cu rulota, autorulota, precum si simpatizantilor acesteia.
ART. 7 Obiectivele si activitatile propuse pentru atingerea scopului in care a fost creata Asociatia:
a) realizarea unui parteneriat loial de colaborare cu autoritatile statului pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes, in vederea crearii unor conditii stimulative de dezvoltare a turismului promovat de Asociatie;
b) colaborarea cu factorii de resort in vederea realizarii unei infrastructuri turistice (campinguri) corespunzatoare si conforme turismului practicat in Uniunea Europeana;
c) prezentarea intereselor membrilor in relatiile cu autoritatile locale si centrale, in vederea dezvoltarii si implementarii obiectivelor propuse, protejearea si apararea intereselor membrilor in probleme ce tin de scopul asociatiei;
d) demersuri pe langa autoritatile statului, in vederea alinierii legislatiei romane la cea europeana in domenii ce tin de taxe si impozite ale vehiculelor recreationale (rulota, autorulota, etc), demersuri pentru introducerea in legislatia romana a termenului de vehicul recreational (de agrement) – rulota, respectiv autorulota (camper);
e) colaborarea cu institutiile administrative pentru a incuraja libera circulatie a vehiculelor de agrement;
f) colaborarea, promovarea si sustinerea prestatorilor de servicii turistice de agrement (campinguri) in vederea valorificarii potentialului turistic si incurajarea calitatii, a bunelor practici si a competentei in domeniul turismului de agrement prin acordarea de etichete de calitate;
g) conservarea, refacerea si protectia mediului inconjurator, organizarea de actiuni de ecologizare a zonelor turistice in colaborare cu administratiile locale;
h) participarea la diverse manifestari ce au ca obiect principal promovarea turismului de agrement din Romania , International si protectiei mediului;
i) colaborarea cu societati si institutii, inclusiv mass-media, in vederea promovarii turismului de agrement practicat cu vehicule recreationale;
j) cooperarea, asocierea si fuziunea cu asociatii si cluburi romane si straine;
k) monitorizarea dispozitiilor legislative in domeniu si aducerea acestora la cunostinta membrilor asociati;
l) initierea si participarea la actiuni umanitare;
m) sa initieze si sa desfasoare orice alte actiuni care sa stimuleze si sa promoveze turismul cu rulota si autorulota.
ART. 8 In cadrul Asociatiei CLUBRV-RO va functiona Forumul CLUBRV (http://www.clubrv.ro/forum) , care va putea organiza si patrona actiuni turistice, sociale, culturale si de intrajutorare, putand reuni atat membrii asociatiei, cat si simpatizanti ai activitatilor acesteia.


CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIATIEI

ART. 9 Membri ai Asociatiei CLUBRV-RO pot fi persoanele fizice si persoanele juridice care desfasoara activitate in domeniu sau care sprijina, adera la obiectivele si statutul Asociatiei, intelegand sa participe la infaptuirea acestora si platesc cotizatia in termenul stabilit.
ART. 10 Asociatia, in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare si de indeplinire a obiectivelor propuse, colecteaza o contributie anuala sub forma de cotizatie de la fiecare membru asociat. Cuantumul cotizatiei si termenele de achitare vor fi stabilite prin hotarare a Adunarii Generale.
ART. 11 Asociatia are urmatoarele categorii de membri:
a) membri fondatori - Membrii care au avut initiativa constituirii Asociatiei si au constituit patrimonial initial al acesteia. Membrii fondatori sunt precizati in Actul Constitutiv al Asociatiei.

b) membri de onoare - La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generala a
asociatiei poate conferi calitatea de membru de onoare unor personalitati cu activitate deosebita in promovarea intereselor turismului cu rulota si autorulota, din tara sau din strainatate;

c) membri asociati persoane fizice - Poate deveni membru asociat orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani, sustinatoare a activitatilor prezentate in Capitolul I si II, posesoare sau utilizatoare a unei rulote sau autorulote, care se inscrie in Asociatie, consimte sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentelor interne, si plateste cotizatia.

d) membri asociati persoane juridice - Poate deveni membru asociat orice persoana juridica care desfasoara activitate in domeniu sau care sprijina, adera la obiectivele si statutul Asociatiei intelegand sa participe la infaptuirea acestora si plateste cotizatia.
ART. 12 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in functiile administrative ale Asociatiei;
b) sa participe cu drept de vot sau sa delege dreptul de reprezentare la Adunarile Generale ale Asociatiei.
c) sa beneficieze de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al Asociatiei in ceea ce priveste conditiile preferentiale in care poate beneficia de produse si servicii din partea tertilor, asa cum au fost negociate intre Asociatie si tertii respectivi;
d) sa participe la manifestarile initiate de Asociatie respectând regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestor actiuni;
e) sa beneficieze de toate avantajele care decurg din afilierea Asociatiei la organizatii interne si internationale de specialitate precum si de sponsorizari efectuate conform legilor in vigoare;
f) sa beneficieze de protejarea si apararea intereselor in probleme ce tin de scopul asociatiei;
g) sa colaboreze la realizarea publicatiilor editate de Asociatie;
h) sa aiba acces la toate informatiile privind activitatea Asociatiei;
i) sa aiba acces la forumul Asociatiei in conditiile si cu respectarea Regulamentelor forumului.
j) sa renunte la calitatea de membru al Asociatiei;
k) să conteste, în condiţiile Statutului şi ale legilor în vigoare, deciziile organelor de conducere ale Asociaţiei.
ART. 13 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut si regulamentul de ordine interioara;
b) sa participe activ, neselectiv la realizarea activitatilor propuse de Asociatie;
c) sa achite cu regularitate cotizatia; membrii care nu respecta prezenta îndatorire, in termenele stabilite, vor fi declarati suspendati, fiindu-le ridicat dreptul de a beneficia de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al Asociatiei, suspendarea este transmisa membrului in cauza de catre Presedinte;
d) se recomanda membrilor asociatiei sa afiseze insemnele asociatiei pe rulota sau autorulota proprietate personala;
e) sa informeze organele de conducere ale asociatiei despre activitatea desfasurata in numele acesteia;
f) să protejeze imaginea Asociaţiei şi să aibă o conduită corespunzătoare valorilor pe care le promovează Asociaţia.
ART. 14 Calitatea de membru al asociatiei inceteaza:
a) la cererea membrului care doreste sa-si inceteze activitatea in cadrul asociatiei: cererea trebuie formulata in scris si adusa la cunostinta organelor de conducere ale asociatiei cu 30 de zile inainte de data retragerii;
b) prin excludere de catre Adunarea Generala a membrilor Asociatiei in cazul in care membrul incalca grav sau repetat statutul, actul constitutiv sau Regulamentele Interioare ale Asociatiei;
c) prin dizolvare, in cazul persoanelor juridice; prin deces, in cazul persoanelor fizice;
d) prin dizolvarea Asociatiei.
ART. 15 Situatii de excludere si pierdere a calitatii de membru asociat:
a) poate fi exclus din Asociatie membrul care nu respecta prezentul Statut, Regulamentele Interioare , hotarârile Adunarii Generale sau ale Consiliului Director;
b) membrul care aduce Asociatiei prejudicii morale, materiale sau de alta natura;
c) se exclude din Asociatie membrul care da dovada de un caracter nedemn sub aspect moral si civic;
d) membrii Asociatiei CLUBRV-RO care nu platesc cotizatia timp de sase luni, pierd calitatea de membri si vechimea neintrerupta in Asociatie.
Excluderea este propusa de Consiliul Director, si se aproba in Adunarea Generala cu majoritate de voturi.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ASOCIATIEI

ART. 16 Fondul patrimonial initial al Asociatiei este de 500 lei in numerar si este constituit din contributiile membrilor fondatori.
ART. 17 Asociatia CLUBRV-RO este o asociatie non profit al carei patrimoniu se va majora pe masura desfasurarii activitatii, ea isi constituie patrimoniul si fondurile banesti din:

a) fondul initial, constituit din contributiile membrilor fondatori;
b) cotizatiile si subscriptiile membrilor sai;
c) dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
d) sponsorizari, donatii sau legate;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) subventii din tara si strainatate;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
h) alte venituri, obtinute in conformitate cu prevederile legale.
ART. 18 Cuantumul cotizatiilor sunt propuse de catre Consiliul Director spre aprobare Adunarii Generale.
Adunarea generala isi rezerva dreptul de modificare a cuantumului acestor taxe, la propunerea Consiliului Director.
Cuantumul cotizatiilor se stabileste pe categorii de membri (art.11 litera a, c si d ).
ART. 19 Donatiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de donatii al Asociatiei.
Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui scop daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei. Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut si legilor in vigoare. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlata de sponsori sau donatori.
ART. 20 Membrii de onoare si fondatori sunt exonerati de la plata cotizatiei.
ART. 21 Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
ART. 22 Organele Asociatiei CLUBRV-RO sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.

ART. 23 Adunarea Generala este organul principal de conducere al Asociatiei si este formata din totalitatea membrilor asociati. Adunarile Generale sunt convocate de catre Presedinte pe baza hotarârii Consiliului Director al Asociatiei, luata cu 2/3 din numarul membrilor care il compun, anual sau ori de cate ori este nevoie.
Convocarea Adunarii Generale se poate face prin: corespondenta, fax, e-mail , forumul Asociatiei sau alte mijloace electronice de comunicare.
Adunarea Generala functioneaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor asociati si ia hotarari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit acest numar se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti indiferent de numarul lor. Se accepta votul prin corespondenta (prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, mijloace electronice, internet, e-mail, ).

Adunarea Generala are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art.22 lit.b) si c).

ART. 24 Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) stabileste strategia, obiectivele generale si aproba programul de activitate al Asociatiei;
b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
d) dezbate si aproba raportul Consiliului Director asupra activitatii desfasurate de Asociatie;
e) alege si revoca Cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori, se pronunta asupra raportului acestuia si aproba descarcarea financiara a asociatiei, pentru exercitiul bugetar anterior;
f) infiintarea de filiale si sucursale ca structuri teritoriale ce desfasoara activitati date in competenta de catre Asociatie;
g) aproba afilierea Asociatiei la organizatiile interne si internationale;
h) hotaraste in problemele fundamentale ale activitatii Asociatiei;
i) modifica Actul Constitutiv si Statutul;
j) dizolva si lichideaza asociatia;
k) orice alta competenta prevazuta in lege sau in Statut;
l) stabileste cuantumul cotizatiei si termenele de achitare a acesteia.
m) retrage calitatea de membru al Asociatiei;
ART. 25 Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale Statutului, sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv, sau dispozitiilor cuprinse in statut pot fi atacate in justitie de catre oricare din membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta.
ART. 26 Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei si realizeaza conducerea acesteia intre sesiunile Adunarii Generale. El este format din 7 membrii, alesi pentru o perioada de 2 ani, de catre Adunarea Generala.
Consiliul Director se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai.
Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedintele Asociatiei sau la solicitarea a cel putin o treime din membrii acestuia.
Membrii din Consiliul Director trebuie sa fie membri asociati ai Asociatiei CLUBRV-RO cu o vechime neintrerupta de cel putin doi ani .
ART. 27 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) asigura realizarea hotararilor Adunarii Generale;
b) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului anual de activitate;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;
d) convoaca Adunarea Generala in sedinte ordinare si extraordinare;
e) elaboreaza rapoarte asupra activitatii asociatiei si le supune aprobarii Adunarii Generale;
f) angajeaza prin contract de munca individual sau prestari servicii personal de specialitate, personal ce constituie secretariatul tehnic al Consiliului Director;
g) propune retragerea calitatii de membru al Asociatiei CLUBRV-RO;
h) coordoneaza diferite activitati ale Asociatiei;
i) propune Adunarii Generale modificarea structurii organizatorice a Asociatiei si infiintarea sau desfiintarea unitatilor teritoriale;
j) decide cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;
k) acorda indemnizatii, premii, recompense membrilor Asociatiei si colaboratorilor;
l) stabileste departamentele ce vor functiona in cadrul Asociatiei, numeste seful departamentului si membrii acestuia.
ART. 28 Presedintele este persoana aleasa de Adunarea Generala la sedinta de constituire a Asociatiei CLUBRV-RO .
Presedintele face parte din Consiliul Director si participa la adunarile acestuia cu vot deliberativ.
Presedintele Asociatiei este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.
Presedintele Asociatiei este ales pentru un mandat de 2 ani de catre Adunarea Generala si poate fi revocat din functie de aceasta in sedinta ordinara sau extraordinara.
ART. 29 Presedintele are urmatoarele atributii:
a) asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;
b) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, executarea bugetelor de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
c) reprezentata Asociatia in relatiile cu tertii si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
d) aproba organizarea si politica de personal a Asociatiei, angajeaza personalul salariat al Asociatiei si negociaza salariile acestora;
e) administreaza patrimoniul Asociatiei;
f) organizeaza evidenta contabila a Asociatiei;
g) urmareste indeplinirea scopului si obiectivele Asociatiei;
ART. 30 In absenta sa, presedintele deleaga atributiile sale unui membru al asociatiei care va ocupa functia de vicepresedinte.
ART. 31 Cenzorul este ales si revocat de Adunarea Generala.
Cenzorul verifica gestiunea financiara a Asociatiei si intocmeste rapoarte pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale.


CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI


ART.32 Asociatia se poate dizolva:

a) de drept:
- prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata;
- prin imposibilitatea constituirii Adunarii Generale daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an;
- prin reducerea membrilor asociatiei sub limita minima prevazuta de lege.

b) prin hotarare judecatoreasca:
- cand activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
- cand asociatia urmareste alt scop decat acela pentru care s-a constituit;
- cand asociatia devine insolvabila;
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarare judecatoreasca data de judecatoria in a carei raza de competenta se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei pesoane interesate.

c) prin hotararea Adunarii Generale:
- In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in registrul fundatiilor si asociatiilor.
In urma dizolvarii, lichidarea patrimoniului Asociatiei se face conform dispozitiilor legale, iar bunurile patrimoniale rezultate in urma lichidarii vor trece in folosinta Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE


ART. 33 Modificarea Statutului se va putea face la propunerea Consiliului Director si se aproba de Adunarea Generala, legal constituita.
Hotararea de dizolvare a Asociatiei se realizeaza in aceleasi conditii dupa procedura stabilita de lege.
ART. 34 Asociatia are cont in banca, stampila si sigla.
ART. 35 In aplicarea prezentului statut, Adunarea Generala va adopta Regulamentul de functionare si de ordine interioara al Asociatiei.
ART. 36 Acest statut se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind Asociatiile.
Prezentul statut a fost adoptat prin Hotararea Adunarii Generale din 11.06.2011
Prezentul act a fost redactat si autentificat la cabinet de avocatura “Ion Predonu” in 5 exemplare.

SEMNATURA:
Andrei Liviu – Secretar - imputernicit
Hymer B 644
cprohome@yahoo.com
0741015477
Natura nu vrea sa fie admirata prin intermediari.

Blocat