Astăzi este 10 Iun 2023, 17:46

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

Moderator: Moderatori

Reguli forum
Asigurati-va ca ati citit si insusit Regulamentul acestui forum.
Rugam ca fiecare utilizator al acestui forum sa faca o scurta prezentare aici:
viewtopic.php?f=97&t=3454
Prezentarea este o cerinta a Regulamentului, dar si un gest de curtoazie din partea Dumneavoastra.
Cateva cuvinte despre Dumneavoastra , precum si despre rulota si autoturism sunt binevenite.
Pentru intrebari sau lamuriri despre activitati, probleme tehnice, etc. va stau la dispozitie forumurile cu sectiuni dedicate.
Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine stergerea userului din baza de date a forumului.
Va uram bun venit in randul rulotistilor !
Raspunde
Avatar utilizator
Doru Stoicescu
Membru forum
Mesaje: 630
Membru din: 13 Oct 2005, 22:26
Localitate: Bucuresti, bdul Th. Pallady

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

Mesaj de Doru Stoicescu » 24 Noi 2012, 08:24

Parlamentul României
Lege nr. 203 din 09/11/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 12/11/2012
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, punctele 6 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"6. autovehicul - orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
...............................................................................................
21. moped - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;".
2. La articolul 6, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:
"321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;".
3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii."
4. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.
(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A; e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv."
6. La articolul 23, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament."
7. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.
(2) Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul străinilor în România, după caz."
8. La articolul 24, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.
................................................................................................
(4) În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
(5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE."
9. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:
"(51) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.
(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.
(53) În cazurile prevăzute la alin. (51) şi (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
10. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
"Art. 241. - (1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.
(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule."
11. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă."
12. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 73. - Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament." 13. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare." 14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: "8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor;".
15. La articolul 133, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2."
16. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 137. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
17. După articolul 137 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, anexa existentă devenind anexa nr. 2.
18. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "subcategorii de vehicule" se înlocuieşte cu sintagma "categorii de vehicule".
Art. II. - Categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, după cum urmează: a) categoria A cu categoria A;
b) categoria B cu categoria B;
c) categoria BE cu categoria BE;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria CE cu categoria CE;
f) categoria D cu categoria D;
g) categoria DE cu categoria DE;
h) categoria Tb cu categoria Tb;
i) categoria Tv cu categoria Tv;
j) categoria Tr cu categoria Tr;
k) subcategoria A1 cu categoria A1;
l) subcategoria B1 cu categoria B1;
m) subcategoria C1 cu categoria C1;
n) subcategoria C1E cu categoria C1E;
o) subcategoria D1 cu categoria D1;
p) subcategoria D1E cu categoria D1E.
Art. III. - Permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevăzute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.
Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.
Art. V. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va adopta hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.
*
Prezenta lege transpune următoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
- art. 4 alin (1)-(3) şi alin. (4) lit. b)-k);
- art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. a)-f) şi alin. (3) lit. a);
- art. 7 alin. (1) lit. (e), alin. (2) şi (3);
- art. 12; - art. 13.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
Bucureşti, 9 noiembrie 2012. Nr. 203.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002)
Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere
Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel: a) categoria AM: mopede;
b) categoria A1:
1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult
0,1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
d) categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;
f) categoria B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

Avatar utilizator
Cosmin Prund
Membru forum
Mesaje: 765
Membru din: 17 Aug 2012, 10:56
Oras: Sibiu
Data nasterii: 22 Mai 1980
Localitate: Sibiu

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Cosmin Prund » 24 Noi 2012, 09:43

Oops, dupa aceasta modificare legislativa, noi posesorii de permis exclusiv categoria "B" si proprietari de rulota avem o mica problema, eu asa interpretez.
Doru Stoicescu scrie: [...]
Art. 241.
[...]
(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule."
[...]
Face referire la:
Doru Stoicescu scrie: ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002)
Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere
Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:
a) categoria AM: mopede;
[...]
f) categoria B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
Toate rulotele se vor incadra la litera (f) punctul 3, si nu avem dovada ca am absolvit cursuri de pregatire conform art 241 punctul (3) pentru ca, evident, nu aveam cand si nici scolile de soferi nu aveau cand sa se organizeze in acest scop. Daca interpretez corect inseamna ca nu mai vin de 1 Decembrie la Darmanesti :(
Chausson best of 22, sasiu Ford Transit

email: cprund@gmail.com

Avatar utilizator
Sandu Toma
Membru forum
Mesaje: 2711
Membru din: 29 Mai 2007, 08:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Sandu Toma » 24 Noi 2012, 10:54

@ Cosmin Prund
Sa o luam pe rand :
- Art. IV. - "Prezenta lege intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013."
- (3)" Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule."

Deci, pentru cei care pana in prezent se incadreaza MTMA ansamblu 3500Kg, nicio problema.
In prezent este necesar BE numai daca depasesti MTMA ansamblu 3500Kg si mtma remorca > 750Kg.
Orice problema are o rezolvare practica

Serpescu Gheorghe
Membru forum
Mesaje: 1808
Membru din: 22 Iul 2008, 03:36
Localitate: Miercurea Ciuc,0748791010/0724212159
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Serpescu Gheorghe » 24 Noi 2012, 11:00

Si eu daca am BEm insemna ca am voie sa canduc? Pana la ce greutate ansamblul? In ce conditii masina si rulota sau remorca? Multumesc pentru raspuns dl. Sandu.
Opel Insignia Sport Tourer+Chateau Chiara 450

Când ești mort, nu știi că ești mort. E greu doar pentru ceilalți... la fel și când ești prost. "Philippe Geluck"

Avatar utilizator
Cosmin Prund
Membru forum
Mesaje: 765
Membru din: 17 Aug 2012, 10:56
Oras: Sibiu
Data nasterii: 22 Mai 1980
Localitate: Sibiu

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Cosmin Prund » 24 Noi 2012, 11:07

Multumesc domnule Toma. Am "ratat" propozita cu "in cazul in care ansamblul depaseste 3.500 kg" si partea cu intrarea in vigoare am ratat-o din cauza ca citeam legea pe "Legenet.net", si acolo scira mare-sus, intra in vigoare 15/11/2012.

Categoria BE se echivaleaza dupa noua lege cu categoria... BE. Chiar daca s-ar aplica legea de azi, "E"-ul obtinut doveste nu doar faptul ca ati urmat cursuri de specialitate la o unitate acreditate, chiar mai mult, ati sustinut un examen pe care l-ati promovat.

Eu astazi ma duc si ma inscriu la BE, vroiam sa fac asta de ceva vreme dar n-am gasit timpul necesar. Legislatia europeana transpusa la noi pentru categoria B e un pic tulbure, la cum am interpretat eu directiva europeana (aviz: se pare ca uneori interpretez gresit!) pentru remorca mai mare de 750kg tarile membre pot cere, la discretia lor, efectuarea de cursuri speciale care sa fie inscrise in permis. Cred ca cel mai simplu e B+E, si cum eu vreau sa rulotesc mult in europa, e mai sanatos asa. N-am chef de discutii nici macar cu politistii romani, cu atat mai putin cu cei de prin alte tari.
Chausson best of 22, sasiu Ford Transit

email: cprund@gmail.com

Avatar utilizator
iliescu.m
Membru forum
Mesaje: 3
Membru din: 02 Apr 2010, 12:40
Oras: Strehaia
Data nasterii: 14 Ian 1959
Localitate: Strehaia

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de iliescu.m » 24 Noi 2012, 22:59

Noua lege da dreptul posesorilor cat. B sa conduca un ansamblu de vehicule a carui MMA sa nu depaseasca 4250 Kg., deci cu 750 kg mai mult decat legea veche, dupa absolvirea unui curs, nu este necesara cat.E

Avatar utilizator
Sandu Toma
Membru forum
Mesaje: 2711
Membru din: 29 Mai 2007, 08:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Sandu Toma » 25 Noi 2012, 08:02

@iliescu m.
Regulamentul de aplicare a OUG 185/2002:
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;

Si in acuala legislatie exista aceasta prevedere (MTMA ansamblu 4250Kg) la Art.30 literaB, dar nu este explicita si au preferat sa o tina "ascunsa" .
Eu am primit raspuns oficial AFIRMATIV ,de la BPR la intrebarea daca pot conduce cu categoria B un ansamblu format dintr-o autocamioneta cu mtma= 3500 kg si o remorca cu mtma=750Kg.

Vezi formularea in noua Lege 203/2012 :
3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
Singura deosebire este ca acum, remorca din ansamblul de 4250Kg poate avea peste 750Kg, si faptul ca trebuie prezentata dovada cursului.
Orice problema are o rezolvare practica

Avatar utilizator
Constantin Curelea
Membru CD
Mesaje: 2206
Membru din: 10 Iun 2004, 15:47
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Constantin Curelea » 25 Noi 2012, 09:20

Am boldit si inrosit paragrafele din lege care ne intereseaza in mod direct.
1. Legea intra in vigoare la 19 ianuarie 2013.
2. Multi posesori de rulote se incadreaza in situatia in care anasamblul auto+rulota este mai usor decat 3500 Kg.
3. 4250 kg, masa totala pe care o putem deplasa cu cat. B se refera la maxim 3500 kg. auto+750 kg remorca (usoara). si nu este nevoie de curs special la scoala de soferi.
4. 4250 kg, masa totala pe care o putem deplasa cu cat. B se refera la combinatia auto+remorca mai grea de 750 kg-cazul majoritatii rulotelor, este necesar curs la scoala de soferi, dar nu este necesara categoria BE.
Aici este cazul celor care au auto tractor mai greu, gen masina de teren, si rulota mai grea decat 750 kg.
Constantin Curelea
Bucuresti
Renault FLUENCE+Rulota Knaus Sudwind 420
0723 206 708
e-mail : cureleacostel@yahoo.com

ORICE CĂLĂTORIE ESTE O EXPERIENŢĂ DE VIAŢĂ !

Avatar utilizator
Liviu Teica
Membru asociat
Mesaje: 91
Membru din: 26 Noi 2009, 10:58
Oras: Craiova
Data nasterii: 02 Iun 1976
Localitate: Craiova
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Liviu Teica » 25 Noi 2012, 11:34

Inteleg ca incepand cu 19 ianuarie dispare din lege mentiunea prin care se impunea ca MMA remorca sa nu depasasca masa fizica a masinii tractoare sau am inteles gresit? Respect
Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium + Beyerland Vitesse 430 TM

Avatar utilizator
Niky Radu
Membru forum
Mesaje: 1138
Membru din: 26 Dec 2010, 16:38
Localitate: Bucuresti,11Iunie
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Niky Radu » 25 Noi 2012, 20:35

Liviu...poti trage un TIR dupa un Logan!!!!, dar pe barba ta....nu poti trage o remorca care este mai grea decat mma-ul masini tale, legea spune clar...cel mult egal cu mma-ul vehiculului tragator
Niky si Lavinia Radu
Megane II 2005 1,9dci , Pajero MK2 1993 2.5 GLS TD + Elddis 2000
Nu se poate acoperi cu aur nici un moment de viata.Ce alta mare pierdere atunci, decat timpul pierdut fara rost?
Chanakia Pandita 275 a.c.India

0744670978 telekom

Avatar utilizator
Liviu Teica
Membru asociat
Mesaje: 91
Membru din: 26 Noi 2009, 10:58
Oras: Craiova
Data nasterii: 02 Iun 1976
Localitate: Craiova
Contact:

Re: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urg

Mesaj de Liviu Teica » 25 Noi 2012, 21:46

Am pus intrebarea deoarece la Logan este o mica problema legata de aceste mase. Asa cum a semnalat Alin Mihaila intr-un alt topic (viewtopic.php?f=86&t=2016&start=60#p82527), in CI si in certificatul de tip vechi al Loganului este trecuta mma tractabila 1100 kg, dar masa lui este de vreo 1025 kg si eu pana la acel topic nu m-am uitat decat la cele 1100 de kg. Cum vreau sa-mi iau o rulota mai mare sunt foarte interesat de chestia asta... Sper ca m-am facut inteles... Respect
Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium + Beyerland Vitesse 430 TM

Raspunde