News

Periodicitate ITP rulote si autorulote

Conform ultimelor modificari efectuate asupara Ordonantei de Urgenta nr.81/2000 prin intermediul LEGII nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică au fost modificate perioadele de efectuare a ITP-ului pentru rulote si autorulote dupa cum urmeaza:

  • Remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulote, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãşeşte 3.500 kg – la 3 ani
  • Autorulotele care au, în afara locului conducãtorului, cel mult 8 locuri şezând se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacã la data primei înmatriculãri în România au fost noi. Ulterior ITP-ul va fi efectuat la fiecare 2 ani.
  • În conformitate cu art. III al Legii nr. 260/2017, prevederile art. 2 alin. (3) lit. b) şi art. 2 alin. (31),periodicitatea de efectuare a inspecţiei tehnice periodice (ITP) la autoturisme (autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune):
    – pentru autoturismele cu vechimea de cel puţin 12 ani, intervalul de efectuare a ITP se reduce de la 2 ani la 1 an (cu excepţia vehiculelor de interes istoric);

Pentru o lista completa a statiilor ce efectueaza ITP pentru rulote va rugam sa consultati forumul.